Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland

Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland – SCEZ – is het aanspreekpunt en kenniscentrum voor het erfgoed in Zeeland. In dialoog met de maatschappij duiden wij erfgoed en maken wij erfgoed beleefbaar. Samen met u, door u te informeren, te adviseren en te ondersteunen.

Erfgoed in beweging
Dat is het motto van de SCEZ voor 2013 en de komende jaren. Beweging verwijst naar ontwikkeling en naar verandering. Beweging is nodig om het erfgoed ook in de toekomst van waarde te laten zijn voor de Zeeuwse samenleving. Een beweging ontstaat niet vanzelf. Dat is mensenwerk. Daar ligt professie, betrokkenheid, ondernemerschap, durf, motivatie en gedrevenheid aan ten grondslag.
De SCEZ en haar medewerkers maken zich sterk voor een goede erfgoedzorg in Zeeland. Sinds april 2013 gebeurt dat vanuit Het Schuitvlot. Alle medewerkers zijn daar te vinden onder één dak. Als ze niet elders aan het werk zijn natuurlijk. Erfgoed in beweging!

Wat doet de SCEZ?
De SCEZ geeft op praktische wijze uitvoering aan het provinciaal beleid op het terrein van cultureel erfgoed. Zij is de belangrijkste samenwerkingspartner van de Provincie Zeeland bij het realiseren van de provinciale ambities op dit gebied. De ambities zijn duidelijk: een zo gevarieerd en zo gespreid mogelijke cultuurparticipatie en versterking van de culturele factor in de samenleving. Op het terrein van erfgoed draagt de SCEZ bij.

Voor wie en met wie
In Zeeland neemt de SCEZ op het gebied van erfgoed een centrale positie in. De stichting beschikt over een breed netwerk. Zij richt zich in haar doen en laten op alle geledingen van de maatschappij. Erfgoed heeft vele belanghebbenden: het Rijk en de Provincie, gemeenten en waterschap, erfgoedorganisaties, amateurs en vrijwilligers, burgers en monumenteigenaren.

Op welke manier
Het werk van de SCEZ voltrekt zich volledig in het publieke domein. Zij is geen marktpartij, heeft geen commerciële belangen, maar ziet zichzelf wel als cultureel ondernemer. Er wordt met veel partijen samengewerkt. De SCEZ beschikt over bijzondere kennis die zij voluit inzet om publieksgericht te informeren, te adviseren en te ondersteunen. Haar werkzaamheden staan geheel ten dienste van het duurzaam behoud en de duurzame ontwikkeling van het erfgoed in al zijn verschijningsvormen, materieel zowel als immaterieel.

Contact
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland
Looierssingel 2
Postbus 49, 4330 AA Middelburg
Telefoon: +31 (0)118 670 870
E-mail: info@scez.nl
Website: www.scez.nl

zeeuwseankers.nl is het platform van Zeeuwse Ankers,

een samenwerkingsverband van:

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.