Familienamen in Zeeland: Moerland

De naam Moerland werd bij de volkstelling in 1947 378 keer opgetekend in Zeeland. In heel Nederland waren er toen 822. Door de toenemende mobiliteit slonk hun aantal in Tholen. In 2007 waren er 1.411 Moerlands, een toename van ongeveer 600, maar daarvan woonden er slechts 270 in Tholen.

Moerland en andere varianten in Zeeland

Moerland en andere varianten in ZeelandMoerland en andere varianten in Zeeland

Wat betekent de naam?

Moerland is een herkomstnaam. De naam verwijst naar een plaatsnaam, in dit geval een element uit de natuurlijke omgeving. Moerland is veenland, uitgemoerd land. De voorouders van de Moerlands leefden dus in veengebieden.

Enkele naamsvermeldingen in Zeeland

Familienamen zijn pas officieel vastgelegd in 1811, maar lang daarvoor werden in bepaalde regio’s de familienamen al erfelijk. In de 12de eeuw is er al sprake van Morlant in Zeeland (1111-1115). Eerste dateringen zijn niet altijd absoluut en kunnen bijgesteld worden afhankelijk van nieuw gevonden documenten. Ze geven wel een inzicht in het voorkomen van bepaalde namen of naamsvarianten in die periodes. 

DE FAMILIENAAM MOERLAND IN NEDERLAND IN 2007 (FAMILIENAMENDATABANK MEERTENS INSTITUUT: WWW.MEERTENS.KNAW.NL/NFB/). HOE DONKERDER DE KLEUR, HOE FREQUENTER DE NAAM VOORKOMT.

DE FAMILIENAAM MOERLAND IN NEDERLAND IN 2007 (FAMILIENAMENDATABANK MEERTENS INSTITUUT: WWW.MEERTENS.KNAW.NL/NFB/). HOE DONKERDER DE KLEUR, HOE FREQUENTER DE NAAM VOORKOMT.DE FAMILIENAAM MOERLAND IN NEDERLAND IN 2007 (FAMILIENAMENDATABANK MEERTENS INSTITUUT: WWW.MEERTENS.KNAW.NL/NFB/). HOE DONKERDER DE KLEUR, HOE FREQUENTER DE NAAM VOORKOMT.

Zeeuwse bijzonderheden

In Zeeland is de naam het frequentst op Tholen en Sint-Philipsland. Van de ongeveer 1400 naamdragers in Nederland in 2007, wonen er 270 in Tholen.

Varianten

Naast Moerland zijn er ook de varianten Moelands, Moelans en Moerlands, maar deze komen nauwelijks voor in Zeeland.

Bekende Zeeuwen met de naam Moerland

Bram Moerland werd geboren in Sint-Annaland in 1939. Hij is een Nederlandse filosoof en vertaler. Moerland was docent cultuurfilosofie aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam, aan de School voor Journalistiek in Utrecht en aan de Stichting Nederlandse Opleiding Hindoe Geestelijke (NOHG) in Nieuwegein. Daarnaast verzorgt hij een jaarlijkse studiedag voor de Stichting Filosofie Oost-West over het vroege christendom.

Bronnen
Familienamendatabank Meertens instituut: http://www.meertens.knaw.nl/nfb/
Famielienamendatabank BelgiÎ: www.familienaam.be
Meertens P.J, (1947), Zeeuwse familienamen
Van Driel, L. (2007), Van Aarnoudse tot Zachariasse. Zeeuwse familienamen
Debrabandere, F. (2003), Woordenboek van de familienamen in België en Noord-Frankrijk.
Debrabandere, F. (2009), Woordenboek van de familienamen in Zeeland. Geraadpleegd op http://www.naamkunde.net/
www.zeeuwengezocht.nl

This site is registered on wpml.org as a development site.